• algemeen club nieuws

Aangescherpte maatregelen per 30 september

30-09-'20

Beste leden,

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die op 28 september zijn aangekondigd volgen er een aantal aangescherpte maatregelen. De maatregelen gaan per direct in en worden onderstaand puntsgewijs benoemd.

Naast de onderstaande maatregelen willen wij jullie nogmaals wijzen op het huidige protocol dat nog steeds van toepassing is. Wij vragen jullie nogmaals om je hier aan te houden en alle maatregelen te respecteren. Het protocol is hier terug te vinden.

Aangescherpte maatregelen per 30 september 2020:

  • De activiteiten van ZWK Merlet mogen plaats blijven vinden onder dezelfde regels, het aantal van maximaal 30 personen binnen is niet van toepassing op sportactiviteiten. Wel blijft gelden om zoveel mogelijk afstand te bewaren ook tijdens het sporten. (RIVM
  • Er zijn geen toeschouwers of ouders toegestaan binnen de faciliteiten van Laco. In de praktijk betekend dit voor alle jeugdige sporters dat zij door hun ouders bij de hoofdingang van het sportcomplex worden afgezet/opgehaald. Kijken bij een training of wedstrijd is dus niet mogelijk.
  • Na de sportactiviteit ga je direct naar huis, blijf niet hangen in kleedlokalen of de algemene hal. Dit om te voorkomen dat er toch groepsvorming ontstaat, tevens is de horeca gesloten.
  • Alle sporters desinfecteren hun handen alvorens te sporten, er staat desinfectie bij de receptie en bij binnenkomst in de zwemzaal.
  • In de kleedkamers, douches en openbare ruimten geldt de 1,5m afstand (uitgezonderd kinderen <12 jaar).

Als bestuur verwachten wij dat alle leden kennis hebben genomen van het protocol en zich ook ten alle tijden zullen houden aan de regels. Voor vraagstukken kan er contact opgenomen worden met Teun Strijbosch via voorzitter@zwkmerlet.nl.