• ZWK Merlet

Contributie

24-06-'19

Bij Merlet kan je bijna het hele jaar door trainen. Ook tijdens de verschillende schoolvakanties wordt er gewoon gezwommen (dit wordt per jaar bekeken). Alleen tijdens de zomervakantie hebben we zes weken geen training. Op sommige (feest)dagen is het zwembad gesloten (dus geen training) en tijdens de herfstvakantie organiseert Merlet de Zwem4Daagse i.p.v. de reguliere trainingen.

Het seizoen start op maandag 3 augustus 2021 en eindigt op zondag 10 juli 2022.

Bij Merlet kan je dus echt het hele jaar door je sport beoefenen!

De contributie (per 1 september 2021) voor de verschillende groepen is als volgt:
Jeugd    
Sterrenplan
€ 28,67 €15.12 per mnd
1 training per week
Wedstrijdzwemmen € 31,16 per mnd minioren, junioren, jeugd t/m 17 jaar (startverg. betaald door ZWK Merlet)
Waterpolo € 31,16 per mnd Jeugd t/m 17 jaar
     
Volwasssenen    
Wedstrijdzwemmen € 38,57 per mnd startvergunninghouder, reacreatief 18+
Wedstrijdzwemmen recratief € 26,54 per mnd 1 training per week (Donderdagavond)
Waterpolo € 38,57 per mnd startvergunninghouder
Waterpolo recratief € 26,54 per mnd 1 training per week
     
Masterzwemmen
€ 26,54 per mnd
1 training per week
Trimzwemmen € 26,54 per mnd 1 training per week
Trim-/Masterzwemmen Plus € 32,09 per mnd 2 trainingen per week
     
Dolfijnen € 15,43 per mnd 1 training per week
     
Winter 1 € 170,- per jaar** 1 training per week (maandagavond)
Winter 2 € 202,- per jaar** 2 trainingen per week (maandag- en vrijdagavond)

* Let op, de tabel kan op de telefoon verspringen, hierdoor verschuift het tarief waardoor deze niet meer past bij de naastgelegen groep. 
** Wintertarief is 6 maanden geldig en wordt voldaan middels 1 factuur welke voorafgaand betaald moet worden. Periode november-april, in overleg is dit aan te passen. Uitschrijving gebeurd automatisch na 6 maanden. Gratis gebruik zondaguur is uitgesloten, kosten bedragen €1.50 per keer.

De hoogt van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De contributie-inning vindt 10 maanden per jaar plaats aan het begin van iedere maand. Vragen over de contributie kunt u stellen aan penningmeester@zwkmerlet.nl.

Zondaguur
Alle leden van Merlet (Dolfijnen uitgezonderd) kunnen, naast de reguliere traingen bovendien gratis zwemmen tijdens het zondaguur van 9.00 tot 10.00 uur. Ook gezinsleden die niet lid zijn kunnen tegen een vergoeding van €1,50 meezwemmen.

Opzeggen 
Opzeggen kan alleen via ledenadministratie@zwkmerlet.nl, rekening houdend met de opzegtermijnen.