• algemeen club nieuws

Financiële tegemoetkoming

13-01-'21

Lieve clubleden,

2020, wat een jaar. Een jaar van afstand houden en maatregelen. Van onzekerheid en onverwachte wendingen. Maar gelukkig ook van veerkracht en saamhorigheid. Én loyaliteit voor de vereniging, waarvoor heel veel dank! Écht heel veel dank!!

Helaas hebben we velen van jullie al lange tijd niet meer in het zwembad gezien. Ontzettend jammer natuurlijk! Wij ook wij hopen niets liever dan dat al onze leden binnen afzienbare tijd weer met plezier en zonder angst weer kunnen komen genieten van onze zwemuurtjes. Ondanks dat we jullie tot tenminste 19 januari nog niet kunnen verwelkomen in het bad, zijn we wel ontzettend verheugd jullie te kunnen melden dat we jullie, na maanden van betalen maar niet zwemmen, enigszins financieel tegemoet kunnen komen over de maanden van de eerste lockdown (maart t/m mei). En dat voelt ontzettend fijn! Maandelijks de contributie blijven innen zonder dat we jullie konden verwelkomen in het bad voelde niet fair. Maar zolang ons de badhuur niet werd kwijtgescholden konden we niet anders.

Financiële tegemoetkoming
Het feit wil dat we, samen met Laco, ons sterk hebben gemaakt om in aanmerking te komen voor de TSV steunmaatregeling (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties). En dit verzoek is gehonoreerd! We hebben afgelopen week ruim €8000 toegekend gekregen uit deze regeling. Het is niet voldoende om de gehele contributie over die maanden terug te storten, maar wel maar liefst zo’n 85% সহ঺঻ De komende weken zullen we dit bedrag naar rato toekennen aan jullie. Wil jij als lid onze club extra steunen en slechts deels of geheel geen aanspraak maken op deze teruggaaf dan kan je dat middels een reactie op deze mail te kennen geven. Reageer dan voor vrijdag 15 januari dat je slechts een bepaald percentage terug wilt ontvangen of helemaal niets. Ontvangen we geen reactie van je dan kun je het bedrag gewoon op je rekening verwachten. Dat zal uiterlijk begin februari zijn.