Masterzwemmen

Het masterzwemmen is een overgang tussen het wedstrijdzwemmen en trimzwemmen. Vanaf 20 jaar ben je van harte welkom om hier te komen trainen. Onze groep bestaat voornamelijk uit oud-wedstrijdzwemmers, maar je kunt ook komen zwemmen als je geen zwemverleden hebt.

Trimzwemmen

Word fit terwijl je in het water ligt!
Ouder worden maar wel fit blijven. Dat is het gezondheidsideaal van veel Nederlanders. Toch gaan de meeste minder sporten als ze ouder worden. De noodzakelijke dagelijkse beweging schiet er vaak bij in. Er is dus veel te zeggen voor de stelling: je stopt niet met sporten omdat je ouder wordt, maar je wordt ouder omdat je stopt met sporten! Zwemmen voor 20-plussers, bij Merlet trimzwemmers genoemd, is de ideale manier om fit te blijven.

Waterpolo

Waterpolo is een sport voor degenen die van een stevige sportieve teamsport houden en hun lichaam in conditie willen houden.

Wijziging contributie per 1-7-2015

Beste leden van Merlet,
Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering (d.d. 23 april 2015) is het voorstel tot wijziging van de inning van contributie, na stemming onder de aanwezige leden, aanvaard.
Dit betekent dat met ingang van 1 juli 2015 de contributie maandelijks zal worden geïnd (in plaats van eens per 2 maanden, zoals nu het geval is). Inning zal altijd rondom de 1e van de maand plaats vinden en de contributie wordt vooraf geïnd. Ons administratieve systeem, Sportlink, stelt ons mede in staat om vooraf een korte herinnering uit te sturen rondom het moment van inning.

Seizoensafsluiting 2015

Beste Merlet-lid,

Het seizoen is weer bijna afgelopen. We gaan het met al onze leden, hun ouders, broertjes, zusjes en/of partner weer gezellig afsluiten. Dit jaar houden we de seizoensafsluiting op een andere locatie. Namelijk bij Ceulemans: Kerkeveld 10 in Beers, op zondag 12 juli van 12.00 tot 17.00 uur.

Pagina's

Abonneren op ZWK Merlet RSS

Over ZWK Merlet

Lid worden van ZWK Merlet?

lees meer

Mededelingen

Onderstaand kun je in het schema controleren of je prijs hebt op het door jouw gekochte lotnummer

ZWK Merlet, sinds 21 april 1967