• ZWK Merlet

Vertrouwenspersoon

13-07-'15

ZWK Merlet is een zwemvereniging waar mensen elkaar op sportief gebied kunnen ontmoeten. Zowel de recreatieve als de prestatiesport worden door onze vereniging aangeboden. Alle leden zijn hierbij gelijkwaardig.

De vereniging streeft naar een veilige omgeving waar een ieder op zijn of haar niveau kan presteren. Dit moet gebeuren in een sociaal veilige en respectvolle omgeving. Binnen de vereniging word er alles aan gedaan om ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, seksuele intimidatie te voorkomen.
Krijg je echter toch met de bovenstaande zaken te maken, dan kun je dit het beste uitspreken. Het liefst tegen degene die dergelijk ongewenst gedrag vertoont. Helpt dat niet of durf je dat niet, vertel het dan aan iemand die je vertrouwt, thuis of op de club. Dit soort dingen roepen veel vragen en emoties op, ook al ben je zelf niet het slachtoffer,

ZWK Merlet heeft daarom een vertrouwenscontactpersoon (VCP), waar je terecht kunt met je vragen en/of verhaal. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jouw verhaal en gaat samen met jou zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De vertrouwenscontactpersoon kan je ook helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging en indien nodig door te verwijzen naar de hulpverlening.  Alleen jij en de vertrouwenscontactpersoon weten wat er besproken is. Er gebeuren geen dingen waar je zelf niet achterstaat.

Merlet heeft twee vertrouwenscontactpersonen: Ronald Klee en Mieke de Klein.

Stuur een bericht naar vcp@zwkmerlet.nl als je iets kwijt wil of ergens mee zit. Eén van hen neemt dan contact op en maakt nadere afspraken. Wil je iemand buiten onze vereniging spreken stuur dan een bericht naar de VCP van Shock’82 ( vcp@shock82.nl), de vereniging waarmee Merlet samenwerkt op dit terrein.

 

Omgangsregels

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft

3. Ik val de ander niet lastig

4. Ik berokken de ander geen schade

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over andere

7. Ik negeer de ander niet

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet

10. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan

11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht

12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk

13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp

14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur